Vågen Skaperverksted

Stedet for fantastiske feil!

Siste nytt


Vågen videregående skoles visjon: “Unike læringsopplevelser”.

Vi ønsker å være i forkant av utviklingen. Med det i tankene startet skolen, som den første videregående skolen i landet, i 2017 et Skaperverksted på skolebiblioteket.

Ideen var at alle eleven på skolen skulle få ta del i Skaperverkstedets tilbud, på tvers av programområde og klassetrinn. Målet er at skapertankegangen trekkes inn og blir en naturlig del av elevenes skolehverdag..

Hva er et Skaperverksted? (også kalt Makerspace)

Et skaperverksted er en form for digital sløyd, et rom fylt av verktøy og nyskapende teknologi som f.eks. 3D-printere, laserskjærere, loddebolter, symaskiner og roboter som lar deg realisere dine egne prosjekt. Et skaperverksted inspirerer elevene til å gå fra å være forbrukere til å bli skapende mennesker ved å kombinere kunst, teknologi og vitenskap på nye og innovative måter.

Skaperverkstedet vårt ønsker å stimulere elevene til å tørre å ta i bruk ny teknologi. I tillegg gir det elevene en arena for tverrfaglig samarbeid. Elevene får mulighet til å utvikle både kreativitet, digital- og sosial kompetanse, uansett hvilket programfag man går på. Skaperverkstedet legger til rette for oppgaver som oppfyller læreplanmål i mange forskjellige fag og som fokuserer på tverrfaglighet.

Vågen Skaperverksted ©